INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej

3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru

4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru
7. Nie odebranie przesyłki pobraniwonej nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje od momentu fizycznego nabycia towaru.

8. Koszt przesyłki  zostaje obniżony do najtańszej formy przesyłki oferowanej do danego produktu.


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU
Zwracany towar należy przesłać na dane Sprzedającego podane przez sprzedawce. Do zwracanego towaru proszę dołączyć paragon / kserokopię faktury oraz blankiet gwarancyjny


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              DANE SPRZEDAJĄCEGO

                                                                                                                   Małgorzata Sobczak MILAGROS

                                                                                                            11-210 Sępopol

                                                                                                           ul.Mostowa 6/3

                                                                                                           NIP 743-185-90-50

 DANE KUPUJĄCEGO / KONSUMENTA 

...................................................

...............................................

...............................................

...............................................

                                                                                                                        Miejscowość .......................

                                                                                                                                    Dnia .......................

Dotyczy zakupu na aukcji podać Nic z allegro.......................................................................................................................


Telefon ......................................................................

E-mail .........................................................................................................


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość :


Numer transakcji / zamówienia / klienta ....................................

Numer i data paragonu / faktury .................................................
Nazwa / symbol towaru .............................................................................................

Ilość w sztukach .........................................


Data dostawy / odbioru towaru.....................................................................................

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi : 

Imię i Nazwisko / nazwa firmy

..........................................................................................................................................................
Adres

................................................................................................................................................................................................
Nazwa Banku

...................................................................................................................................................................................
Numer rachunku :


Podpisując ten dokument oświadczam że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi w tym dokumencie


Czytelny podpis Kupującego / konsumenta .........................................................